Sprawna firma: 3 wskazówki, jak rozwijać swoją zwinność

W ostatnich latach stanie się firmą bardziej zwinną niż kiedykolwiek, stało się priorytetem. Priorytetem, który zmusza firmy do całkowitego przemyślenia swoich procesów i organizacji.
Kiedy mówimy o zwinności, zbyt często myślimy o konkretnych metodach, takich jak metoda Scrum, która jest inspirowana zasadami zwinności. Jednak zwinność nie jest tylko metodą. W istocie, sięga ona znacznie głębiej, dotyczy przede wszystkim wartości i kultury korporacyjnej. To zdolność przedsiębiorstw do przyswajania sobie procesów biznesowych, aby dotrzymać kroku biznesowi dziś i jutro.

Sposób organizacji projektów, miejsce ludzi w organizacji czy nawet stosowane metody pracy to praktyki, które decydują o poziomie sprawności firmy. Obecnie, według badania The Agile Performer przeprowadzonego przez Neoma Business School, 43% MŚP jest uznawanych za prawdziwie zwinne w porównaniu do zaledwie 28% dużych grup. Stosunkowo niewiele z nich uważa, że średnio firma zwinna byłaby prawie trzykrotnie bardziej efektywna niż firma nie będąca firmą zwinną. Teraz, w obliczu konkurencji, zwinność nie wchodzi już w grę.

Jak stać się firmą zwinną? Jakie są najbardziej wpływowe dźwignie dla rozwoju zwinności?
Odkryj nasze 3 wskazówki dotyczące rozwoju zwinności w Twojej firmie!


Oferowanie nowych metod pracy i narzędzi
Aby rozwijać umiejętności zwinne swoich pracowników, konieczne jest rozwijanie ich pracy. Przystosowując się do nowych sposobów pracy, popularnych wśród nowych pokoleń, takich jak flex office, telepraca czy coworking, firmy będą promować elastyczność i sprawność zespołów.

Jest to również sposób na rozwijanie swoich zespołów w kierunku bardziej zespołowego sposobu pracy. Są one częściej łączone do wspólnej pracy, dzięki czemu szybciej wprowadzają innowacje i budują nowe projekty. Metody pracy, takie jak flex office lub coworking, są często wybierane przez firmy w celu uczynienia zespołów bardziej zwinnymi i promowania wymiany między pracownikami.

Tym nowym metodom pracy muszą oczywiście towarzyszyć nowe narzędzia. W istocie są to narzędzia, które pozwolą zespołom łatwiej się komunikować i zaoszczędzić czas na bieżących projektach. Wybierzmy na przykład komunikatory internetowe lub wideokonferencje, narzędzia technologiczne, które umożliwią bardziej zwinne podejście. Wideokonferencje pozwolą członkom zespołu na uniknięcie fizycznych podróży, dzięki czemu dyskusje będą bardziej płynne.

Jeśli zdecydujesz się na współpracę lub elastyczne biuro, rozważ wyposażenie się w rozwiązanie do zarządzania przestrzenią roboczą. Większość firm, które chcą zintegrować te nowe sposoby pracy, popełnia błąd nie uwzględniając narzędzi. Rzeczywiście, zgodnie z badaniem dotyczącym biur, które należy udostępnić firmom korzystającym z systemu flex-office, w sumie 94% firm nie oferuje pracownikom możliwości zarezerwowania miejsca pracy. Narzędzie do rezerwacji pomoże ograniczyć hamulce i zyskać sprawność.

Ostatecznie, sposób pracy i wybrane narzędzia zachęcą do dzielenia się nowymi pomysłami, zachęcając tym samym pracowników do komunikacji. Taki sposób pracy znacznie zwiększy sprawność firmy.

> Przeczytaj również: Nowe sposoby pracy: po co wybierać pracę zespołową? > Przeczytaj również: Nowe sposoby pracy: po co wybierać współpracę? Nowe sposoby pracy: dlaczego wybrać flex-office?
Zachęcaj do wspólnych projektów
Metodologia agile jest przede wszystkim podejściem opartym na współpracy. Zespół jest o wiele ważniejszy niż narzędzia czy procedury operacyjne. Konieczne jest stworzenie spójnego zespołu, który komunikuje się, a nie zespołu i działów działających w izolacji.

Aby metoda agile dobrze funkcjonowała, zespoły muszą ściśle ze sobą współpracować w celu realizacji projektów. Tworzenie wspólnych projektów pozwala pracownikom stać się prawdziwymi graczami w rozwoju projektu. Bardziej kompetentni, łatwiej przejmują odpowiedzialność za projekty, a to pozwala firmie być bardziej zwinną. Dla niektórych firm współpraca pomiędzy różnymi działami może wydawać się logiczna, ale dla innych jest ona nadal ograniczona. Ta stała współpraca pomoże zespołom i firmie lepiej reagować.

Rozwój zwinności poprzez wspólne projekty jest coraz częściej jednym z celów organizacji. Podobnie jak w przypadku firmy Spotify, jest to aplikacja do streamingu muzyki. Aby uniknąć przesuwania się w kierunku zbyt sztywnej struktury organizacyjnej, Spotify ukierunkował swoją strategię na współpracę. Firma opracowała projekty przekrojowe, które organizują się tak, jak uważają za stosowne i działają tak efektywnie, jak to możliwe. "

Postaw na swoje drużyny i stwórz swój własny model
Dzisiaj, zgodnie z barometrem opinii publicznej opublikowanym przez firmę doradczą CD&B, flexoffice dotyczy ponad jednej trzeciej pracowników francuskich w sektorze usług. Model, który przyciąga coraz więcej osób, ale należy uważać, aby nie zintegrować flexoffice, aby "podążać za modą", trzeba wymyślić własny model, własne przestrzenie, aby zapewnić całkowite przyjęcie.

Zmiana miejsca pracy wiąże się z ryzykiem, może rzeczywiście zachwiać nawykami pracowników i w związku z tym firma może mieć trudności z zarządzaniem tą zmianą. Dotyczyło to w szczególności pracowników firmy Engie. Isabelle Kocher, Dyrektor Zarządzający, zainicjowała w 2016 roku reorganizację środowiska pracy, przesuwając do końca logikę flexoffice. Przegrody i zamknięte biura zostały porzucone na rzecz otwartych i koczowniczych miejsc pracy. Raczej radykalna integracja, która nie spodobała się wszystkim pracownikom. Wielu z nich długo się przyzwyczajało, co zakłócało ich codzienne życie.

Istnieje ryzyko, że pracownicy nie czują się w ogóle zaangażowani w tę nową organizację i że w końcu flexoffice nie zostanie przyjęty. Aby tego uniknąć, niektóre firmy posuwają się tak daleko, że angażują pracowników w przebudowę swoich biur. Tak jest w przypadku firmy Bosch z siedzibą w Saint-Ouen, gdzie pracownicy określili nową siedzibę wraz z kierownictwem.

Niezbędne wsparcie
Flexoffice to przede wszystkim reorganizacja pracy i biznesu. Przemyślenie sposobu pracy pomaga organizacji w głębokiej transformacji. Jest to zatem również okazja do rozwoju zarządzania i kultury korporacyjnej. Wdrożenie nowego sposobu pracy musi być połączone z integracją nowych narzędzi, które ułatwią pracę mobilną. Niektóre firmy oferują swoim pracownikom możliwość korzystania z aplikacji, która pozwoli im na zarezerwowanie różnych miejsc pracy na dany dzień. Jest to sposób na uspokojenie pracowników, którzy często obawiają się, że nie znajdą miejsca rano, a dla firmy pozwala to zobaczyć wskaźnik obłożenia miejsc pracy w czasie rzeczywistym. Zmiana sposobu pracy wymaga zatem transformacji zarządzania i refleksji nad narzędziami, które będą jej towarzyszyć.